co děláme

Hlídáme Vaše finance a časový harmonogram

 • zpracujeme harmonogram přípravy a realizace akce
 • připravíme počáteční rozpočet dle jednotlivých služeb s ohledem na finanční limit klienta
 • vedeme vyrovnaný rozpočet akce
 • předložíme konečné položkové vyúčtování akce

Zajišťujeme komunikaci s účastníky akce

 • korespondenci a komunikaci s účastníky
 • registraci
 • vedení kongresových databází


Zajistíme stravování účastníků akce

 • vybereme a zajistíme catering dle finančních limitů klienta ke spokojenosti účastníků akce
 • coffee breaky
 • obědy formou menu či bufetu
 • recepce, rauty, bankety


Zajistíme hotelové ubytování všech kategorií

 • vybereme a zajistíme ubytovací kapacity pro účastníky akce s ohledem na charakter akce, dopravní dostupnost a vzdálenost od konferenčních prostor
 • zároveň jsme schopni pro účastníky akce zajisti leteckou i autobusovou dopravu


Zajistíme společenské a kulturní programy

 • pro klienty zajistíme doprovodné akce k jejich odborným seminářům
 • stejně tak uspořádáme pro klienta jednorázovou společenskou akci – Vánoční večírek, setkání s klienty či zaměstnanci firmy


Zajistíme organizaci doprovodných výstav

 • zajistíme oslovení a komunikaci s vystavovateli
 • zajistíme zakreslení výstavních stánků dle bezpečnostních a požárních směrnic
 • zajistíme stavbu výstavních stánků
 • zjistíme zpracování a výrobu informačního systém


Zajistíme vizuální zpracování akce

 • návrh a tisk odborných i reklamních materiálů
 • internet design - zřízení webových stránek akce
 • reklamu a propagaci akce v médiích


Ve spolupráci s organizátorem zajistíme sponzoring akce

 • návrh možností plnění
 • komunikace s potenciálními sponzory
 • sponzorské smlouvy